Onze website gebruikt verschillende soorten cookies (technische, functionele, analytische en commerciële cookies). Die cookies zorgen ervoor dat onze website beter functioneert. Zo kunt u gemakkelijker door ons stappenplan navigeren. Cookies helpen ons ook om het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Natuurlijk gebeurt dat anoniem. Daarnaast kan het zo zijn dat u door de cookies advertenties van ons tegenkomt op andere websites.

U kunt het in uw webbrowser aangeven als u niet wilt dat wij cookies gebruiken. Stel in uw browser dan ‘cookies off’ in.