Natuurlijk hebben wij er alles aan gedaan om fouten op onze website te voorkomen. Onze website wordt continu getest en verbeterd. Toch kan het zo zijn, dat er een foutje in onze website is geslopen. Wij sluiten daarvoor elke aansprakelijkheid uit. Door het gebruik van onze website, gaat u daarmee akkoord.

Alle eigendomsrechten op ten aanzien van de website, de inhoud, vormgeving et cetera zijn gelegen bij jouwtoeslag.info. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) deze site over te nemen, te verspreiden of te verveelvoudigen, zonder dat wij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming toe hebben gegeven.