Vragen of opmerkingen

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderenopvang jonger dan 12 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het aantal uren kinderopvang, de uur prijs en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Een wijziging in de kinderopvang dien je uiterlijk 3 maanden na de ingangs- /wijzigingsdatum door te geven aan de fiscus.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag 2019

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden kun je hieronder vinden:

  • Zowel jij als je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Zowel jijzelf als je partner dienen te werken, studeren of een traject te volgen naar werk of een inburgeringscursus te volgen.
  • Je betaal zelf een deel van de kosten van de kinderopvang. Dit is je eigen bijdrage.
  • Je kind mag nog niet op het voortgezet onderwijs zitten en jijzelf dient je kind belangrijke mate te onderhouden. Wanneer je kinderbijslag ontvang voor je kind, dan heb je sowieso aan deze voorwaarde voldaan.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau waarmee u een schriftelijk overeenkomst heeft gesloten moet geregistreerd staan en heeft een LRK nummer.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.

Maximumtarieven kinderopvangtoeslag 2019

De fiscus betaalt mee aan de kosten van de kinderopvang, mits de kosten niet te gortig worden. Er zijn daarom maximum bedragen vastgesteld. Onderstaande uur prijzen zijn de maximumtarieven welke in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Dagopvang €8,02 per uur
Buitenschoolse opvang bij een kindercentrum €6,89 per uur
Gastouderopvang €6,15 per uur

Als de kosten van de kinderopvang meer bedragen dan bovenstaande tarieven, neem dan bovenstaande maxima mee in de berekening.

Maximum kinderopvangtoeslag 2018

Je kunt voor maximaal 230 uren per maand kinderopvangtoeslag ontvangen, mochten je kinderen dus meer naar een kindercentrum of gastouder gaan, dan wordt de kinderopvangtoeslag gemaximeerd op die 230 uur.