Vragen of opmerkingen

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderenopvang jonger dan 12 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het aantal uren kinderopvang, de uurprijs en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Een wijziging in de kinderopvang dien je uiterlijk 3 maanden na de ingangs- /wijzigingsdatum door te geven aan de fiscus.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden kun je hieronder vinden:

  • Zowel jijzelf als je partner dienen te werken, studeren of een traject te volgen naar werk of een inburgeringscursus te volgen.
  • Je kind mag nog niet op het voortgezet onderwijs zitten en jijzelf dient je kind belangrijke mate te onderhouden. Wanneer je kinderbijslag ontvangt voor je kind, dan heb je sowieso aan deze voorwaarde voldaan.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau waarmee u een schrijftelijk overeenkomst heeft gesloten moet geregistreerd staan en heeft een LRK nummer.

Maximumtarieven kinderopvangtoeslag

De fiscus betaalt mee aan de kosten van de kinderopvang, mits de kosten niet te gortig worden. Er zijn daarom maximum bedragen vastgesteld. Onderstaande uurprijzen zijn de maximumtarieven welke in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Dagopvang €6,84 per uur
Buitenschoolse opvang bij een kindercentrum €6,38 per uur
Gastouderopvang €5,48 per uur

Als de kosten van de kinderopvang meer bedragen dan bovenstaande tarieven, neem dan bovenstaande maxima mee in de berekening.

Maximum kinderopvangtoeslag

Je kunt voor maximaal 230 uren per maand kinderopvangtoeslag ontvangen, mochten je kinderen dus meer naar een kindercentrum of gastouder gaan, dan wordt de kinderopvangtoeslag gemaximeerd op die 230 uur. Verdien je minder, dan krijg je meer kinderopvangtoeslag . Voor het eerste kind krijg je tussen de 90,7% gesubsidieerd , bij een inkomen van minder dan € 17.918 en 18% gesubsidieerd bij een inkomen van meer dan € 105.593. Bij het tweede en daaropvolgende kind liggen die percentages iets anders. Tot een inkomen van € 17.918 ontvang je 93,3% kinderopvangtoeslag, terwijl je nog 58,2% kinderopvangtoeslag ontvangt voor het tweede en daaropvolgende kind bij een inkomen van meer dan € 174.885. Tussen deze inkomens wordt het percentage geleidelijk aan steeds iets minder.