Vragen of opmerkingen

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Het kindgebonden budget hoef je meestal niet aan te vragen, je ontvangt vanzelf bericht van de fiscus wanneer je er recht op hebt. Wanneer de fiscus geen kindgebonden budget heeft uitgekeerd, dan kun je het achteraf aanvragen tot uiterlijk 1 september het volgende jaar.

Automatisch ontvangen

Doorgaans hoeft het kindgebonden budget niet te worden aangevraagd, maar wordt dit automatisch toegekend door de Belastingdienst. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien u reeds een toeslag ontvangt en ook recht heeft op kindgebonden budget. In het geval dat u geen andere toeslag ontvangt, kunt u zelf kindgebonden budget aanvragen. Dit dient te worden gedaan door de ouder die de kinderbijslag ontvangt.

Kindgebondenbudget ontvangen

Denkt u recht te hebben op het kindgebondenbudget? Dan kunt u een proefberekening en eventueel een aanvraag doen op de website van Belastingdienst.

In 2015 is de hoogte van het kindgebonden budget flink toegenomen, omdat het ook de alleenstaande ouderkorting vervangt uit de inkomstenbelasting. Als alleenstaande ouder kan het dus zomaar zijn dat je een stuk meer toeslag bent gaan ontvangen.

Inkomensgrens en maximaal kindgebonden budget 2019

De hoogte van het kindgebonden budget is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. De inkomens- en vermogensgrenzen van het kindgebonden budget zijn voor het jaar 2019 nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, worden deze gepubliceerd op onze website.

Inkomensgrens en maximaal kindgebonden budget 2018

Als je het voor elkaar krijgt om USB Debugging / foutopsporing aan te zetten... De hoogte van het kindgebonden budget is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. Hieronder vind je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. De hoogte van het kindgebonden budget wordt geleidelijk afgebouwd naarmate u meer inkomen heeft.

Het kindgebonden budget is maximaal als je een lager inkomen hebt dan €20.451.

Heb je 1 kind, dan is jouw maximale toeslag €96 per maand.

Heb je 2 kinderen, dan is jouw maximale toeslag €177,41 per maand.

Heb je 3 kinderen, dan is jouw maximale toeslag €201,42 per maand.

Heb je 4 kinderen of meer, dan komt daar €24,- extra per kind bij per maand.

Alleenstaande ouders krijgen maximaal €3.101 per jaar aan kindgebonden budget.

Vermogensgrens 2018 kindgebonden budget

De vermogensgrenzen voor het jaar 2018 zijn als volgt:

Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2018
Ik heb geen toeslagpartner €113.415
Ik heb een toeslagpartner €143.415

Vermogensgrens 2017 kindgebonden budget

U en uw eventuele toeslagpartner mogen per persoon maximaal €25.000 aan vermogen hebben om kindgebondenbudget te krijgen. Daarnaast geldt een vrijstellingsbedrag van €82.752 voor u samen. Kijk bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.

Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2017
Ik heb geen toeslagpartner €107.752
Ik heb een toeslagpartner €132.752

Let wel dat het kindgebonden budget voor 2017 via JouwToeslag.info kon worden aangevraagd tot 23 augustus 2018, of tot 1 september rechtstreeks bij de Belastingdienst.