Vragen of opmerkingen

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Het kindgebonden budget hoeft je meestal niet aan te vragen, je ontvangt vanzelf bericht van de fiscus wanneer je er recht op hebt. Wanneer de fiscus geen kindgebonden budget heeft uitgekeerd, dan kun je het achteraf aanvragen tot uiterlijk 1 september het volgende jaar.

Kindgebondenbudget ontvangen

Denkt u recht te hebben op het kindgebondenbudget? Dan kunt u een proefberekening en eventueel een aanvraag doen op de website van Belastingdienst.

In 2015 is de hoogte van het kindgebonden budget flink toegenomen, omdat het ook de alleenstaande ouderkorting vervangt uit de inkomstenbelasting. Als alleenstaande ouder kan het dus zomaar zijn dat je een stuk meer toeslag bent gaan ontvangen.

Inkomensgrens en maximaal kindgebonden budget

De hoogte van het kindgebonden budget is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. Hieronder vind je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. De hoogte van het kindgebonden budget wordt geleidelijk afgebouwd naarmate u meer inkomen heeft.

Het kindgebonden budget is maximaal als je een lager inkomen hebt dan €20.109.

Heb je 1 kind en ben je alleenstaand, dan is jouw maximale toeslag €351 per maand.

Heb je 1 kind en heb je een partner, dan is jouw maximale toeslag €95 per maand

Heb je 2 kinderen en ben je alleenstaand, dan is jouw maximale toeslag €426 per maand.

Heb je 2 kinderen en heb je een partner, dan is jouw maximale toeslag €170 per maand.

Vermogensgrens kindgebonden budget

U en uw eventuele toeslagpartner mogen per persoon maximaal €25.000 aan vermogen hebben om kindgebondenbudget te krijgen. Daarnaast geldt een vrijstellingsbedrag van €82.752 voor u samen. Kijk bij uw situatie om te zien hoeveel vermogen u maximaal mag hebben.

Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2017
Ik heb geen toeslagpartner €107.752
Ik heb een toeslagpartner €132.752