Vragen of opmerkingen

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. Het kindgebonden budget hoef je meestal niet aan te vragen, je ontvangt vanzelf bericht van de fiscus wanneer je er recht op hebt. Wanneer de fiscus geen kindgebonden budget heeft uitgekeerd, dan kun je het achteraf aanvragen tot uiterlijk 1 september het volgende jaar.

Automatisch ontvangen

Doorgaans hoeft het kindgebonden budget niet te worden aangevraagd, maar wordt dit automatisch toegekend door de Belastingdienst. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien u reeds een toeslag ontvangt en ook recht heeft op kindgebonden budget. In het geval dat u geen andere toeslag ontvangt, kunt u zelf kindgebonden budget aanvragen. Dit dient te worden gedaan door de ouder die de kinderbijslag ontvangt.

Kindgebondenbudget ontvangen

Denkt u recht te hebben op het kindgebondenbudget? Dan kunt u een proefberekening en eventueel een aanvraag doen op de website van Belastingdienst.

Inkomensgrens en maximaal kindgebonden budget 2019

De hoogte van het kindgebonden budget is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. Hieronder vind je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. De hoogte van het kindgebonden budget wordt geleidelijk afgebouwd naarmate u meer inkomen heeft.

Het kindgebonden budget is maximaal als je een lager inkomen hebt dan €20.941.

Heb je 1 kind, dan is jouw maximale toeslag €97,17 per maand.

Heb je 2 kinderen, dan is jouw maximale toeslag €179,58 per maand.

Heb je 3 kinderen, dan is jouw maximale toeslag €203,92 per maand.

Heb je 4 kinderen of meer, dan komt daar €24,33,- extra per kind bij per maand.

Alleenstaande ouders krijgen maximaal €3.139 per jaar aan kindgebonden budget.

Als uw vermogen hoger is dan 114.776 euro (voor een alleenstaande) of 145.136 euro (samen met uw partner), heeft u geen recht op deze regeling.

Vermogensgrens 2019 kindgebonden budget

De vermogensgrenzen voor het jaar 2019 zijn als volgt:

Mijn situatie Maximaal vermogen op 1 januari 2019
Ik heb geen toeslagpartner €114.776
Ik heb een toeslagpartner €145.136