Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is er sprake van bepaalde minimum- en maximuminkomens. Weet je zeker dat jouw inkomen voldoet? Ga dan gelijk door naar de proefberekening en kijk hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen.

Belastbaar jaarinkomen

Voor de berekening van de huurtoeslag wordt er gekeken naar het belastbaar jaarinkomen. Dit is het bruto inkomen plus vakantiegeld en eventuele toeslagen zoals reiskostenvergoeding, onregelmatigheidstoeslag en dergelijke. Ontslagvergoedingen en nabetalingen van achterstallig loon tellen in beginsel mee als belastbaar inkomen over het jaar waarin deze worden uitgekeerd. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Inkomen huurtoeslag 2019, 2018 en 2017

Huurtoeslag 2019

De hoogte van de huurtoeslag is inkomensafhankelijk. Heb je een belastbaar jaarinkomen hoger dan €16.300,- dan bouwt jouw huurtoeslag geleidelijk in hoogte af. Onder deze grens ontvang je dus altijd de maximale huurtoeslag. Heb je een belastbaar jaarinkomen hoger dan € 22.700,- dan is jouw inkomen te hoog voor de huurtoeslag en heb je geen recht op huurtoeslag. Is jullie gezamenlijke belastbaar jaarinkomen hoger dan € 30.825,- dan is jullie inkomen te hoog voor de huurtoeslag en hebben jullie geen recht op de huurtoeslag.

Wanneer jij of jullie de AOW-leeftijd hebben behaald dan gelden er andere inkomensgrenzen.

Afbouwgrens één persoon huishouden €16.300
Afbouwgrens meer persoons huishouden €21.100
Afbouwgrens één persoons huishouden AOW €17.875
Afbouwgrens meer persoons huishouden AOW €23.900
Maximaal inkomen één persoon huishouden €22.700
Maximaal inkomen meer persoons huishouden €30.825
Maximaal inkomen één persoon huishouden AOW €22.675
Maximaal inkomen meer persoons huishouden AOW €30.800

Huurtoeslag 2018

De hoogte van de huurtoeslag is inkomensafhankelijk. Heb je een belastbaar jaarinkomen hoger dan € 15.925,- dan bouwt jouw huurtoeslag geleidelijk in hoogte af. Onder dit bedrag ontvang je dus altijd de maximale huurtoeslag voor jouw huurprijs. Heb je een belastbaar jaarinkomen hoger dan € 22.400,- dan is jouw inkomen te hoog voor de huurtoeslag en heb je geen recht op huurtoeslag. Hebben jullie een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen hoger dan € 20.600,- dan bouwt jullie huurtoeslag geleidelijk in hoogte af. Is jullie gezamenlijke belastbaar jaarinkomen hoger dan € 30.400,- dan is jullie inkomen te hoog voor de huurtoeslag en hebben jullie geen recht huurtoeslag. Dit zijn de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag 2018.

Wanneer jij of jullie de AOW-leeftijd hebben behaald dan gelden er andere inkomensgrenzen.

Huurtoeslag 2017

De huurtoeslag 2017 kon tot 1 september 2018 rechtstreeks bij de Belastingdienst worden aangevraagd, Via onze website is het op dit moment niet meer mogelijk huurtoeslag 2017 aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten. De hoogte van de huurtoeslag is inkomensafhankelijk. Heb je in 2017 een belastbaar jaarinkomen hoger dan € 15.675,- dan bouwt jouw huurtoeslag geleidelijk in hoogte af. Onder dit bedrag ontvang je dus altijd de maximale huurtoeslag voor jouw huurprijs. Heb je een belastbaar jaarinkomen hoger dan € 22.200,- dan is jouw inkomen te hoog voor de huurtoeslag en heb je geen recht op huurtoeslag. Hebben jullie een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen hoger dan € 20.275,- dan bouwt jullie huurtoeslag geleidelijk in hoogte af. Is jullie gezamenlijke belastbaar jaarinkomen hoger dan € 30.150,- dan is jullie inkomen te hoog voor de huurtoeslag en hebben jullie geen recht huurtoeslag. Dit zijn de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag 2017.

Wanneer jij of jullie de AOW-leeftijd hebben behaald dan gelden er andere inkomensgrenzen.

Bijbaan en huurtoeslag

Heb je alleen een bijbaan omdat je nog naar school gaat of studeert dan volstaat over het algemeen een ruwe schatting van je inkomen. Met de meeste bijbanen wordt immers niet meer dan € 15.675,- individueel of € 20.275,- gezamenlijk op jaarbasis verdiend, je of jullie komen in dat geval altijd in aanmerking voor de volledige huurtoeslag voor jouw of jullie huurprijs.

Kom je individueel bij de € 22.200,- of gezamenlijk bij de € 30.150,- in de buurt met je of jullie inkomen, maak dan wel een specifieke en het liefst ruime schatting van je inkomen. Hoe specifieker en ruimer de schatting van je inkomen hoe kleiner de kans op een terugbetaling van de huurtoeslag. Je kunt hiervoor je loonstrook of jaaropgaaf gebruiken. Mocht je hier hulp bij willen, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.

Inkomen huurtoeslag 2018

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag 2017 gelden de volgende maximum inkomens:

Afbouwgrens één persoon huishouden €15.925,-
Afbouwgrens meer persoons huishouden €20.600,-
Afbouwgrens één persoon huishouden AOW €17.325,-
Afbouwgrens meer persoons huishouden €23.200,-
Maximaal inkomen één persoon huishouden €22.400,-
Maximaal inkomen meer persoons huishouden €30.400,-
Maximaal inkomen één persoon huishouden AOW €22.375,-
Maximaal inkomen meer persoon huishouden AOW €30.400,-

Inkomen huurtoeslag 2017

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag 2017 gelden de volgende maximum inkomens:

Afbouwgrens één persoon huishouden €15.675,-
Afbouwgrens meer persoons huishouden €20.275,-
Afbouwgrens één persoon huishouden AOW €17.075,-
Afbouwgrens meer persoons huishouden €22.850,-
Maximaal inkomen één persoon huishouden €22.200,-
Maximaal inkomen meer persoons huishouden €30.150,-
Maximaal inkomen één persoon huishouden AOW €22.200,-
Maximaal inkomen meer persoon huishouden AOW €30.175,-

Exacte hoogte huurtoeslag en vermogen huurtoeslag

Ook is er een vermogensgrens voor de huurtoeslag, meer informatie hierover vind je bij ‘Vermogen en huurtoeslag’. Wil je de exacte hoogte van jouw of jullie huurtoeslag berekenen? Ga dan naar het ons stappenplan.