Vragen of opmerkingen

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten van de huisvesting voor mensen met een sociale huurwoning Nederland. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner en/of medebewoner. De exacte hoogte van de toeslag kun je het beste berekenen door middel van het invullen van ons stappenplan. Wanneer de Belastingdienst jou onterecht geen huurtoeslag heeft uitgekeerd over 2018, dan kun je het achteraf aanvragen tot uiterlijk 1 september 2019. Je kan jouw huurtoeslag over 2018 gemakkelijk en snel terugvragen via ons stappenplan.

Inkomensgrens en maximale huurtoeslag

De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. Hieronder vind je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als je over deze drempels heen gaat, dan heb je geen recht meer op huurtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt geleidelijk afgebouwd naarmate je meer inkomen hebt.

Zonder partner of medebewoner:

Om huurtoeslag te ontvangen voor het jaar 2018 mag je als alleenstaande niet meer dan €22.400 belastbaar inkomen hebben. Je vermogen mag niet meer bedragen dan €30.000. De maximale toeslag van tot € 354 per maand ontvang je tot een inkomen van €15.925, afhankelijk van je leeftijd en huurprijs. Je kan de hoogte van jouw huurtoeslag gemakkelijk en snel berekenen via ons stappenplan.

Met partner of medebewoner:

Om huurtoeslag te ontvangen voor het jaar 2018 mag je als stel niet meer dan € 30.400 belastbaar inkomen hebben. Jouw gezamenlijk vermogen (spaargeld enzo) van jou en je partner mag niet meer bedragen dan €60.000, elke extra medebewoner mag ook niet meer dan € 30.000 aan vermogen bezitten. De maximale gezamenlijke toeslag van €337 per maand ontvang je tot een gezamenlijk inkomen van €30.400, afhankelijk van je leeftijd en huurprijs. Je kan de hoogte van jouw huurtoeslag nu berekenen via ons stappenplan.

Type woning

Er zijn verscheidende woningtype waarvoor de huurtoeslag kan worden aangevraagd. Dit zijn zelfstandige woning, onzelfstandig aangewezen woning, woonwagen, waterwoning, woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen. Hieronder staat beschreven per type woning aan welke eisen de woning dient te voldoen.

Zelfstandige woning

Een zelfstandige woning is een woning met een eigen toilet, een eigen keuken en een eigen voordeur die van binnen en van buiten op slot kan. Als de woning aan deze eisen voldoet, dan is er sprake van een zelfstandige woning. Vraag nu snel jouw huurtoeslag aan via ons stappenplan!

Onzelfstandig aangewezen woning

Een onzelfstandig woning is een woning waar een toilet en/of keuken en/of voordeur wordt gedeeld met een of meerdere bewoner(s). Bij deze woningen is er GEEN recht op de huurtoeslag, behalve wanneer de woning voor 1 juli 1997 is aangewezen door de Belastingdienst voor de huurtoeslag. Je kan dit navragen bij jouw verhuurder. Bewoon je een onzelfstandig aangewezen woning, dan kan je jouw huurtoeslag aanvragen via ons stappenplan.

Woonwagen

Als je een woonwagen bewoont of gaat bewonen, dan heb je recht op de huurtoeslag als de woonwagen op een erkende staanplaats staat en geen eigen aandrijving heeft. Je kan navragen bij de gemeente of de staanplaats een erkende staanplaats is. Daarnaast dien je bij het opgeven van de huurprijs de kale huurprijs te nemen en de huur van de staanplaats.

Waterwoning

Als je een waterwoning bewoond of gaat bewonen, dan heb je recht op de huurtoeslag als de woning met palen vastzit aan de waterbodem en niet meebeweegt met het water. Daarnaast dient de opgang naar de woning een vaste verbinding te zijn tussen wal en de waterwoning.

Woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Voor sommige onzelfstandige woningen in een woongebouw is er recht op de huurtoeslag. Je kan dit navragen bij uw verhuurder.

Student op kamers en huurtoeslag

Als je als student een kamer of woning huurt, dan heb je mogelijk recht op huurtoeslag. Vaak komt het voor dat studenten een wc en/of keuken en/of voordeur delen met een of meerdere student(en). De kamer moet in dat geval wel aangewezen zijn door de Belastingdienst als een kamer recht hebbend op de huurtoeslag. Je kan bij je jouw verhuurder navragen of jouw woning aangewezen is door de Belastingdienst.

Als je geen wc en/of keuken en/of voordeur deelt, dan bewoon je een zelfstandige woning. Voor een zelfstandige woning gelden geen bijzondere eisen.

Als student ben je waarschijnlijk jonger dan 23 jaar, in dat geval mag de rekenhuur maximaal €417,34 (2018) zijn. Ben je ouder of heb je een kind, dan mag de rekenhuur € 710,68 per maand bedragen. Wanneer je een woning deelt met een medestudent of je partner, let er in dat geval op dat ieder maximaal €30.000 aan vermogen mag hebben. Het gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van jouzelf en je medebewoners samen mag maximaal € 30.400 bedragen.

Wanneer ontvang ik huurtoeslag?

De toeslag ontvang je elke maand rond de 20e. Wanneer de 20e in het weekend of op een feestdag valt, dan ontvangt je de toeslag 1 of 2 dagen later. De huurtoeslag kan gedurende de gehele dag gestort worden, mocht je het om 15:00 op één van onderstaande data dus nog niet hebben ontvangen, dan is dat geen uitzondering.

Overzicht betaaldata huurtoeslag 2018

Januari 20 december 2017
Februari 22 januari 2018
Maart 20 februari 2018
April 20 maart 2018
Mei 20 april 2018
Juni 22 mei 2018
Juli 20 juni 2018
Augustus 20 juli 2018
September 20 augustus 2018
Oktober 20 september 2018
November 22 oktober 2018
December 20 november 2018

Rekeningnummer niet bekend

De Belastingdienst betaalt de toeslag pas uit zodra het rekeningnummer waarop ze kunnen uitbetalen geverifieerd is als jouw rekeningnummer. Dat wil zeggen dat je een brief thuis ontvangt met daarin het verzoek om te bevestigen wat je rekeningnummer is. Nadat je deze brief hebt teruggestuurd zal de Belastingdienst z.s.m. overgaan tot het uitbetalen van de huurtoeslag met terugwerkende kracht. Dit vindt op zijn vroegst rond de 20e van de maand plaats.

Je kan jouw rekeningnummer nu ook al bevestigen met behulp van het formulier opgaaf rekeningnummer. Je dient dit formulier te printen, in te vullen en per post te versturen naar de Belastingdienst. Het adres van de Belastingdienst vindt je in de linkerbovenhoek. Je kan jouw rekeningnummer ook online bevestigen via mijn.toeslagen.nl. Zodra je met jouw Digid-code inlogt via Mijn.toeslagen.nl kom je op jouw persoonlijke pagina van de Belastingdienst. Via deze pagina kan je de voortgang van uw aanvragen bekijken. Daarnaast kan je via het kopje ‘mijnhuishouden’ jouw rekeningnummer bevestigen. Wanneer jouw rekeningnummer bevestigd is, dan heeft de Belastingdienst ongeveer 10 werkdagen nodig om jouw rekeningnummer te verwerken. Zodra jouw rekeningnummer verwerkt is, dan ontvang je met terugwerkende kracht de uitbetalingen. Hierdoor loop je geen toeslagen mis. .