Huurtoeslag bij een uitkering

Ontvang je een uitkering zoals een wajong of een bijstandsuitkering dan heb je vrijwel altijd ook recht op huurtoeslag, je kunt dit aanvragen via ons stappenplan. Een wajong en/of bijstandsuitkering is over het algemeen niet hoger dan de afbouwgrens van de huurtoeslag, je komt dan in aanmerking voor de volledige huurtoeslag van jouw huurprijs. Let op, werk je naast je uitkering dan moet je het loon daarvan meenemen in de berekening van je belastbaar jaarinkomen en kan je huurtoeslag lager uitvallen. Echter wordt dit loon vaak ook in mindering gebracht op je wajong- of bijstandsuitkering en blijft je inkomen dus effectief gelijk.

Ontvang je een loongerelateerde uitkering bijvoorbeeld een WW-, ziektewet- of een WIA-uitkering dan is de hoogte van je uitkering afhankelijk van de hoogte van je (laatst verdiende) loon. Over het algemeen zijn deze uitkeringen 70% tot 100% van je laatstverdiende loon. Of je met een WW-, WIA- of ziektewetuitkering in aanmerking komt voor huurtoeslag en hoeveel huurtoeslag verschilt dus per persoon en per huishouden. Kijk voor meer informatie bij inkomen huurtoeslag of maak een proefberekening via ons stappenplan.