Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, worden er eisen gesteld aan het belastbaar vermogen. Weet je al dat je in aanmerking komt, maak dan een proefberekening om te zien hoeveel huurtoeslag je kunt aanvragen.

Huurtoeslag vermogen 2019

Voor het recht op huurtoeslag zijn er vermogensgrenzen. Uw maximale vermogen mag individueel €30.360 bedragen, gezamenlijk ligt deze grens op €60.720. Het maximale vermogen voor de huurtoeslag wordt op 1 januari 2019 gemeten. Had je of hadden jullie op dat moment teveel vermogen dan hebben jullie helaas heel 2019 geen recht op huurtoeslag, ook niet als je gedurende 2019 wel onder deze grens komt. De eerstvolgende mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen wordt dan automatisch 1 januari 2020 indien je dan wel aan de vereisten voldoet.

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag 2019 gelden de volgende maximum vermogens:

Alleenstaand €30.360
Met toeslagpartner €60.720

Huurtoeslag vermogen 2018

Voor het recht op huurtoeslag is er een vermogensgrens. Het maximale vermogen is €30.000 per persoon. Wanneer je alleen woont, of samen met een medebewoner, mag het vermogen maximaal €30.000 per persoon bedragen. Voor toeslagpartners geldt een maximaal vermogen van €60.000 in totaal.

Het vermogen voor de huurtoeslag wordt op 1 januari 2018 gemeten. Was er op dat moment nog teveel vermogen, dan is er heel 2018 helaas geen recht op de huurtoeslag, ook niet als je/jullie gedurende 2018 wel onder de grens komt/komen. De eerstvolgende mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen wordt dan automatisch 1 januari 2019 indien je/jullie dan wel aan de eisen voldoen.

Huurtoeslag vermogen 2017

Voor het recht op huurtoeslag is er een vermogensgrens. Het maximale vermogen is €25.000 per persoon. Wanneer je alleen woont, of samen met een medebewoner, mag het vermogen maximaal €25.000 per persoon bedragen. Voor toeslagpartners geldt een maximaal vermogen van €50.000 in totaal.

Het vermogen voor de huurtoeslag wordt op 1 januari 2017 gemeten. Was er op dat moment nog teveel vermogen, dan is er heel 2017 helaas geen recht op de huurtoeslag, ook niet als je/jullie gedurende 2017 wel onder de grens komt/komen. De eerstvolgende mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen wordt dan automatisch 1 januari 2018 indien je/jullie dan wel aan de eisen voldoen.

Let wel op dat de huurtoeslag 2017 tot 1 september 2018 rechtstreeks bij de Belastingdienst kon worden aangevraagd. Via onze website is het op dit moment niet meer mogelijk huurtoeslag 2017 aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten.