Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet je woning voldoen aan bepaalde eisen. Weet je zeker dat jouw woning voldoet? Ga dan gelijk door naar het stappenplan om je huurtoeslag te berekenen.

Eisen woning huurtoeslag

Voor de huurtoeslag worden de volgende woningtypen onderscheiden:

Zelfstandige woonruimte

Voor de huurtoeslag moet je in principe een zelfstandige woning hebben. Een woning is zelfstandig wanneer deze een eigen toegansdeur heeft die van beide kant op slot kan. Ook moet de woning een eigen woon- en/of slaapkamer hebben, een eigen toilet met waterspoeling en een eigen keuken met aanrecht, wasbak en aansluitpunt voor een kooktoestel. Een zelfstandige woning kan veel verschillende vormen hebben, zo kan je denken aan een rijtjeshuis, flat, appartement of studio. Twijfel je of je woning zelfstandig is, neem dan contact met ons op.

Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten per maand.

Huur je een flat, appartement of studio dan heb je ongetwijfeld gemeenschappelijke ruimten in het gebouw van jouw huurwoning. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijk ruimten zoals je portiek, gang, trappenhuis of lift. Wanneer jij kosten moet betalen voor het schoonhouden of schoonmaken van bijvoorbeeld de portiek, gang en/of de lift dan zijn deze subsidiabel voor jouw aanvraag huurtoeslag.

Onzelfstandige woonruimte

Voldoet je woning niet aan de eisen van een zelfstandige woning, deel je dus bijvoorbeeld je keuken of je badkamer, dan kan je alleen huurtoeslag aanvragen/ontvangen als je woning door de Belastingdienst is aangewezen als ofwel ‘aangewezen onzelfstandige woonruimte’ ofwel als ‘aangewezen groepswoning’. Of je woning is aangewezen voor de huurtoeslag door de Belastingdienst kan je navragen bij je verhuurder of bij de Belastingdienst. Wij kunnen helaas niet voor je nagaan of je woning is aangewezen. Bij aangewezen woonruimtes kan gedacht worden aan bijvoorbeeld begeleid wonen, studentencomplexen, ouderenwoningen of zorgwoningen.

Woonwagen

Een woonwagen is in sommige gevallen een zelfstandige woonruimte. De woonwagen mag dan in ieder geval geen eigen aandrijving hebben en moet tevens op een erkende standplaats staan. Ook moet de woonwagen verplaatsbaar zijn. Of de standplaats van uw woonwagen erkend is, kunt u navragen bij de gemeente. De huur van de woonwagen is de kale huurprijs van de woonwagen plus de huur van de standplaats.

Huishouden en huurtoeslag

De samenstelling van jouw huishouden kan invloed hebben op jouw huurtoeslag. Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden, hiervoor gelden verschillende inkomensgrenzen. Of je alleen of met meerdere mensen woont wordt door de Belastingdienst gecontroleerd op basis van de inschrijvingen in gemeentelijke basisadministratie op het adres van jouw huurwoning.

Ik woon alleen

Sta je als enige ingeschreven op het adres van je huurwoning en ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap, dan heb je een eenpersoonshuishouden en vraag je individueel je huurtoeslag aan. Voor jou gelden dan de inkomensgrenzen voor één persoon.

Ik woon met meerdere mensen

Staan er meerdere mensen ingeschreven op het adres van je huurwoning dan tellen deze mee voor jouw huurtoeslag tenzij deze mensen een aparte zelfstandige woning hebben op hetzelfde adres. Heb je een officiële binding met iemand uit je huishouden, dan is deze persoon waarschijnlijk jouw toeslagpartner. Het stappenplan concludeert vanzelf of iemand je toeslagpartner is. Is de persoon die bij je woont niet jouw toeslagpartner dan moet je deze persoon opgeven als medebewoner. Wanneer je medebewoner(s) een inkomen heeft en/of ouder is dan achttien dan moet je ook de gegevens van deze medebewoner(s) opgeven in je aanvraag. Denk hierbij aan je huisgenoot of vriend(in) die bij je woont. Wanneer je medebewoner(s) geen inkomen heeft en jonger is dan achttien dan geef je alleen aan dat je een medebewoner hebt, wij hebben dan geen gegevens van hem/haar nodig. Deze situatie is van toepassing wanneer je met jouw minderjarige kinderen woont. Wanneer je met meerdere mensen in je huurwoning ingeschreven staat en woont dan val je onder meerpersoonshuishouden inkomensgrenzen.

Huurtoeslag en toeslagpartner

Heb jij een officiële binding met iemand, dan ben je waarschijnlijk een toeslagpartner van elkaar. Als jullie toeslagpartners van elkaar zijn ontvangen jullie je huurtoeslag en andere toeslagen gezamenlijk op één rekeningnummer. Ook worden jullie inkomens bij elkaar opgeteld bij de berekening van de huurtoeslag en andere toeslagen. Ben je geen toeslagpartner van elkaar, dan is of zijn de andere personen uit jouw huishouden jouw medebewoners.

In de volgende situaties ben je toeslagpartners van elkaar voor de huurtoeslag en andere toeslagen:

In de volgende situaties ben je toeslagpartners, ondanks dat je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven:

  • Jullie zijn getrouwd met elkaar;
  • Jullie hebben een geregistreerd partnerschap met elkaar;

Als je wel samen met iemand staat ingeschreven op een adres, ben je toeslagpartners in de onderstaande situaties:

  • Jullie hebben een samenlevingscontract met elkaar afgesloten bij de notaris;
  • Jullie hebben samen een kind of een kind erkend;
  • Jullie zijn partners van elkaar in een pensioenregeling;
  • Er staat een minderjarig kind van één van jullie beide ingeschreven bij jullie op het adres;
  • Jullie zijn elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting;
  • Jullie waren vorig jaar ook al elkaars toeslagpartner;

Wanneer je al samenwoonde en nu toeslagpartner van elkaar wordt, bijvoorbeeld omdat je gaat trouwen of samen een kind krijgt, dan word je met terugwerkende kracht toeslagpartner van elkaar vanaf het moment dat jullie gingen samen wonen. Wanneer je in een vorig jaar al samenwoonde en nu een toeslagpartnerschap aangaat dan ben je terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar toeslagpartners van elkaar.