Wat is zorgtoeslag?

De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten van de zorg voor mensen met een Nederlandse zorgverzekering. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het al dan niet aanwezig zijn van een partner. De exacte hoogte van de toeslag kun je het beste berekenen door middel van het invullen van bovenstaand stappenplan. Zorgtoeslag kan het hele jaar worden aangevraagd tot 1 september het volgende jaar. De zorgtoeslag 2018 kan dus worden aangevraagd tot 1 september 2019.

Inkomensgrens en maximale zorgtoeslag

De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van het belastbaar inkomen. Hieronder vind je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als je over deze drempels heen gaat, dan heb je geen recht meer op zorgtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt geleidelijk afgebouwd naarmate u meer inkomen heeft. De inkomensgrenzen zijn als volgt:

Alleenstaand Toeslagpartners
2018 €28.720 - Maximaal belastbaar jaarinkomen
€20.451 - Afbouwgrens
€95 - Maximale zorgtoeslag, inkomen < €20.451
€35.996 - Maximaal belastbaar jaarinkomen
€20.451 - Afbouwgrens
€177 - Maximale zorgtoeslag, inkomen < €20.451

Wanneer ontvang ik zorgtoeslag?

De toeslag ontvang je elke maand rond de 20e. Wanneer de 20e in het weekend of op een feestdag valt, dan ontvang je de zorgtoeslag 1 of 2 dagen later. De toeslag kan gedurende de gehele dag gestort worden, mocht je het om 15:00 op één van onderstaande data dus nog niet hebben ontvangen, dan is dat geen uitzondering.

Uitbetaaldata zorgtoeslag 2018

Januari 20 december 2017
Februari 22 januari 2018
Maart 20 februari 2018
April 20 maart 2018
Mei 20 april 2018
Juni 20 mei 2018
Juli 20 juni 2018
Augustus 20 juli 2018
September 20 augustus 2018
Oktober 20 september 2018
November 22 oktober 2018
December 20 november 2018

Rekeningnummer niet bekend

De fiscus betaalt de toeslag pas uit zodra het rekeningnummer waarop ze kunnen uitbetalen geverifieerd is als jouw rekeningnummer. Dat wil zeggen dat je een brief thuis ontvangt met daarin het verzoek om te bevestigen wat je rekeningnummer is. Nadat je deze brief hebt teruggestuurd zal de fiscus z.s.m. overgaan tot het uitbetalen van de zorgtoeslag, maar op zijn vroegst op de 20e van de maand.