Wanneer moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Het kan zo zijn dat er iets in je situatie verandert waardoor je geen recht meer hebt op zorgtoeslag. Om de kans op terugbetalingen te voorkomen, is het belangrijk dat je de zorgtoeslag zelf stopzet. De Belastingdienst zal in veel gevallen jouw zorgtoeslag namelijk niet automatisch stopzetten. Redenen om de zorgtoeslag stop te zetten, zijn als volgt:

  • Jouw of jullie inkomen is te hoog om zorgtoeslag te ontvangen. Wanneer je inkomen boven de €28.720 uitkomt, heb je geen recht meer op zorgtoeslag. Heb je een toeslagpartner? Dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet boven de €35.996 uitkomen om aanspraak te kunnen maken op de zorgtoeslag.
  • Jouw of jullie vermogen op 1 januari is te hoog om zorgtoeslag te ontvangen;
  • Je wordt toeslagpartner en jullie gezamenlijke inkomen is te hoog;
  • Je treedt in militaire dienst;
  • Je bent langer dan 1 maand gedetineerd;
  • Je bent niet langer (verplicht) verzekerd in Nederland;
  • Je registreert jezelf als gemoedsbezwaard;

Heb je geen recht meer op zorgtoeslag, vul dan eenvoudig en snel het stappenplan in op onze website!

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en gaan jullie scheiden, dan wordt er voor de berekening van de zorgtoeslag naar jouw individuele situatie gekeken vanaf het moment dat jullie een verzoek tot echtscheiding hebben ingediend bij de rechter én jullie op aparte adressen van elkaar staan geregistreerd bij de gemeente in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Het kan zo zijn dat je in deze situatie geen aanspraak kunt maken op de zorgtoeslag omdat je individuele inkomen bijvoorbeeld te hoog is. Ontving je voorheen gezamenlijke zorgtoeslag op jouw naam, maar heb je hier nu geen recht meer op? Zet dan je zorgtoeslag stop.

Indien je ex-partner voorheen de gezamenlijke zorgtoeslag ontving, is het niet nodig de zorgtoeslag stop te zetten. In deze situatie zal je een nieuwe individuele aanvraag in moeten dienen om zelf de zorgtoeslag te ontvangen. Kijk voor meer informatie hierover op ‘zorgtoeslag aanvragen’.

Ik ga samenwonen, moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Wanneer je gaat samenwonen, kan het zijn dat je de zorgtoeslag moet stopzetten wanneer jij jij en je partner toeslagpartners van elkaar worden. Dit is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Indien het gezamenlijke inkomen voor 2018 uitkomt op €35.996, hebben jij en je toeslagpartner geen recht meer op zorgtoeslag en zal je de zorgtoeslag moeten stopzetten. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Wanneer jullie gezamenlijke inkomen onder de €35.996 bedraagt, is het dus niet nodig de zorgtoeslag stop te zetten. In dat geval is het indienen van een wijziging voldoende. Kijk voor meer informatie op ‘zorgtoeslag wijzigen’.